Webbenkät

Hur du har upplevt din tid hos oss på Casino Cosmopol och hur kan vi bli en ännu bättre arbetsgivare?

Svara gärna på vår enkät

Vi vore tacksamma om du tar dig tid och svarar på vår enkät, som du hittar här:

Enkät - Min anställning på Casino Cosmopol

Svaren behandlas konfidentiellt och främst användas till statistik på övergripande nivå (koncern- och ortnivå). Tveka inte att kontakta HR om du har några funderingar eller synpunkter på enkäten.

Med vänliga hälsningar
HR-avdelningen på Casino Cosmopol