Rankingregler och prispott

  • Sundsvall

De pokerturneringar som är markerade med ranking i pokerprogrammet berättigar till rankingpoäng.

Så här räknar vi ut rankingen

Rankingpoängen är beroende av antal deltagare i turneringen samt storleken på prissumman. Det är alltid de 8 första som får rankingpoäng.

Så här räknas rankingpoängen:

Varje spelare och varje krona spelar roll vid poängfördelningen. Vid de fall där spelarna gör en deal av prispengarna kommer även poängen att delas upp rättvist.

Formeln är: (Prispott/10 000+spelare/10)/2. Det medelvärde man då får fram multipliceras med värdet på placeringen.

 
Plats Placeringspoäng
1 150
2 120
3 100
4 80
5 70
6 60
7 50
8 40

Exempel 1: 30 spelare, buy-in 900 kr ger en prispott på 27 000 kr. Formeln blir (27 000/10 000+30/10)/2=2,85 multipliceras med placeringspoängen. Första plats i detta fall ger 2,85x150=427,5 poäng. Ojämna poäng avrundas uppåt, så i det här exemplet blir poängen 428.

Exempel 2: Vid deal mellan tre spelare fördelas poängen enligt följande:
428+342+285 /3 =352 poäng vardera.

De åtta bäst rankade spelarna under året går direkt till en rankingfinal. Spelare 9-17 på slutrankingen får spela en turnering om den nionde och sista finalplatsen.