Pokeretikett

Pokerspelandet har med tiden fått ett antal etikettsregler som är bra att känna till och iaktta.

Vid pokerbordet

Under pågående spel är de enda tillåtna språken vid Cosmopols pokerbord är svenska och engelska. Casinots personal kommer att anvisa dig din plats vid bordet. Skulle alla platser vara upptagna, måste du sätta upp dig på en väntelista och avvakta din tur.

Du får aldrig hålla dina hålkort utanför bordskanten, och de får inte heller döljas på något sätt. Du får inte visa, tillkännage eller diskutera dina hålkort med någon innan visningen har skett. Eftersom det är spelarens ansvar att skydda sin hand rekommenderar vi att du alltid har en spelmark ovanpå dina mörka kort. Dina öppna kort måste hela tiden ligga på bordet fullt synliga för alla. Att vidröra någon annans kort eller marker är inte tillåtet.

När du kastar dina kort skjuter du alla korten över linjen på bordet till dealern. Har du väl kastat dina kort, kan de inte tas tillbaka.

Tydlighet

Var tydlig när du checkar eller höjer, så att inga missförstånd uppstår. Om du höjer måste detta klart framgå genom att du skjuter fram det korrekta beloppet i marker, och/eller genom att du först tillkännager att du avser att höja. Till exempel om spelare innan dig har satsat 300 och du lägger en mark som värd 1000. Detta tolkas bara som syn om du inte har muntligt sagt "raise" innan. Muntligt agerande är bindande men du har alltid rätt att fråga dealer vad dina möjligheter är. "Hur mycket kan jag satsa?" betyder inte att du måste satsa maximum.

Alla de marker som du satsar ska du placera tillsammans framför dig på bordet, så att det klart framgår att de utgör din insats i den satsningsrundan. Det är inte tillåtet att kasta in dem i potten så att de blandas om med tidigare satsade marker! Så snart en satsningsrunda är över, ska alla satsade marker samlas in till potten av casinots dealer.

I visningen (showdown) är det spelaren som sist satsade eller höjde och därefter blev synad av de andra kvarvarande spelarna som visar sina kort först.

Alla de marker som du har i spelet måste vara klart synliga framför dig; det är inte tillåtet att gömma högvalörmarker bakom andra av lägre valör.

Du har rätt att när som helst, efter avslutad giv, resa dig upp och lämna bordet. Tillbakaväxling av marker till kontanter sker vid någon av casinots kassor.

Du har också rätt att lämna bordet för en kortare stund under pågående spel. Du meddelar då detta till inspektorn som övervakar pokerrummet. Blir du borta alltför länge kommer casinot att ta hand om dina marker för din räkning och låta en annan spelare ta din plats. Denna regel gäller i casinots cash games, spel med marker motsvarande påstämplade kontantvärden.

 
 

Mobilen

Spelaren får använda sin mobiltelefon i pokerrummet dock inte under pågående hand. Om så sker kan handen förklaras som död.

Vid pokerturneringar tillkommer ett antal ändringar och tillägg till ovanstående regler.

I alla tvister har casinots personal, efter att ha hört de berörda spelarna, sista ordet.