Prisfördelning

Rankingturneringar

Antal inköp 0-20 21-30 31-40 41-50
1st 44% 43% 41% 40%
2nd 31% 26% 24% 23%
3rd 22% 17% 16% 14%
4th 11% 11% 9%
5th 5% 6%
6th 5%
Ranking 3% 3% 3% 3%
Total 100% 100% 100% 100%

Ej ranking

Antal inköp 0-20 21-30 31-40
1st 46% 45% 43%
2nd 32% 27% 25%
3rd 22% 17% 16%
4th 11% 11%
5th 5%
Total 100% 100% 100%