Pokerhänder

Den internationellt accepterade rangordningen av de olika pokerhänderna är följande, i ordning från lägsta till högsta:

Högt kort
Handen innehåller inte två kort av samma valör, och inte heller är alla korten i samma färg eller i följd. En sådan hand värderas efter högsta kortet, där ess räknas högst och tvåor lägst. Har både du och en annan spelare likadana högsta kort, avgör det näst högsta kortet osv. Handen E-K-Kn-3-2 slår alltså handen E-K-10-9-8.

 

Ett par
Två kort av samma valör. Har både du och en annan spelare ett par, vinner det högsta paret. Skulle paren vara lika, avgör det högsta sidokortet. Handen D-D-9-5-4 slår alltså handen D-D-8-7-5. Skulle högsta sidokorten vara lika avgör det näst högsta o.s.v.

 

Två par
Två olika par. Har både du och en annan spelare två par, vinner den som har det högsta paret. Är dessa lika avgör det näst högsta paret. Skulle både du och en annan spelare ha likadana två par, avgör sidokortet.

Triss
När man har tre kort av samma valör. Har flera spelare triss vinner den med högst triss, har man samma triss avgör högsta sidokortet.

Stege
Fem kort i följd, t ex D-Kn-10-9-8. Skulle både du och en annan spelare ha stege, vinner den högsta stegen. Observera att i en stege får esset räknas även som lägsta kortet om du vill: 5-4-3-2-E är alltså den lägsta möjliga stegen och E-K-D-Kn-10 är den högsta.

Färg
Fem kort i samma färg. Observera att alla färger är likvärdiga. Skulle både du och en annan spelare ha en färg, avgör det högsta kortet. Handen E-8-6-5-2 slår alltså K-D-Kn-9-7. Skulle de högsta korten vara lika avgör näst högsta kortet o.s.v.

Kåk
En triss samt ett par. Skulle både du och en annan spelare ha var sin kåk vinner den högsta trissen.

Fyrtal
Fyra kort av samma valör. Skulle både du och en annan spelare ha var sitt fyrtal vinner det högsta av dem.

Straight flush
Fem kort i följd och i samma färg. Liksom med en straight får du räkna esset som lägsta kort.

Royal Straight Flush
Den högsta möjliga handen i poker, E-K-D-Kn-10 i samma färg. Observera ännu en gång att färgerna är likvärdiga: en royal flush i hjärter är alltså inte högre än en royal i någon annan färg.


På grund av de gemensamma korten på bordet kan det förekomma att två eller flera spelare bägge har samma triss, eller samma två par etc. I alla sådana fall avgör högsta sidokortet eller sidokorten.

Om två eller flera spelare faktiskt har exakt lika höga händer, delar dessa på potten. Går det inte jämnt upp ska överskottet ges till den av dessa spelare som sitter närmast till vänster om dealerknappen.