Texas Hold'em Poker

Målsättningen i pokerformen Texas Holdem är att försöka bilda en så bra hand som möjligt med hjälp av de två dolda kort du har på handen (hålkort) tillsammans med de fem öppna kort som läggs ut på bordet. Vinnare är den som kan visa upp den bästa femkortshanden.

Texas hold'em spelas vid ett bord med plats för upp till tio spelare. Vid bordet finns även en dealer från casinot, med uppgiften att dela ut korten och övervaka spelet.

Texas Hold'em Poker

Så spelar du Texas Hold'em Poker

Den spelare som är dealer markeras med en dealerknapp och är den från vars position korten delas ut av casinots dealer. Dealerknappen roterar medurs när respektive giv är färdigspelad.

 

Blinds

Innan given startar lägger de två första aktiva spelarna till vänster om den spelare som har dealerknappen en obligatorisk insats. Dessa kallas för smal respektive big blind. Hur stora dessa blinds är varierar med bordets inköpsgräns. På vårt cash game/kontantspel är blindsen lika stora till exempel 10/10. Medans i turneringsspelet så är blindsen exempelvis 50-100 och stegrar efter varje tidsnivå. 


Första aktiva spelare till vänster om dealerknappen lägger smal blind och spelaren därefter lägger big blind.

Syftet med denna tvingande insats är att se till att det alltid finns pengar att spela om i varje giv. Detta för att skapa stimulans att få igång spelet.
 

Pre flopp

Från dealerknappens position delas vardera två kort ut till spelarna vid bordet. Dessa två kort är dolda, vilket innebär att det bara är respektive spelare som kan se de egna korten.

Första aktiva spelare till vänster om stora big blind är nu den förste att agera. Han/hon kan välja mellan att syna (samma belopp som big blind), höja (ett högre belopp än big blind) eller lägga sig. Turen går sedan runt tills alla har gjort sitt val.
 

Floppen

När alla insatser är gjorda lägger dealern upp tre öppna kort (Floppen) på bordet. I det här läget är det första aktiva spelare till vänster om dealerknappen som är först att agera. Han/hon kan nu välja mellan att passa, satsa eller lägga sig. Turen går sedan runt tills alla har gjort sina insatser.
 

Turn

Dealern lägger upp ett fjärde öppet kort på bordet, varefter satsningsförfarandet fortsätter enligt ovan.
 

River

Dealern lägger upp ett femte och sista öppet kort på bordet. Ännu en satsningsrunda följer. När inga fler insatser görs, väntar en visning. Den som kan visa upp den bästa femkortshanden vinner potten. Det är alltid den spelare som blir synad som visar sina kort först. De andra spelarna behöver inte visa sina kort om de inte har en bättre hand. Om ingen satsning görs under den sista satsningsrundan är det den första aktiva spelaren till vänster om dealern som visar först.

Handen kan komponeras på flera olika sätt. Med hjälp av dina två egna kort plus tre på bordet, ett eget kort plus fyra på bordet, eller med de fem öppna korten på bordet


Så snart du slår dig ned vid bordet kan du köpa in dig, d.v.s. överlämna kontanter till dealern som då i utbyte ger dig marker. Du får om du vill under spelets gång köpa flera marker, dock aldrig under pågående giv utan bara mellan två givar.