7 Card Stud Poker

Målsättningen i 7-card är att försöka bilda en så bra hand som möjligt med hjälp av tre dolda kort plus de fyra öppna kort du har på handen. Vinnare är den som kan visa upp den bästa femkortshanden.
7-card spelas med 2-8 deltagare och spelas i pot Limit.

7 card stud

Så spelar du 7 Card Stud Poker

Dealer

Den spelare som är dealer markeras med en dealerknapp och är den från vars position korten delas ut. Första spelaren till vänster om dealerknappen har small blind och nästa spelare big blind. Dealerknappen roterar medurs när respektive giv är färdigspelad.

Första gatan

Från dealerknappens position delas vardera tre kort ut till spelarna vid bordet, två dolda kort samt ett öppet kort. Korten delas ut ett i taget. De dolda korten kan bara ses av respektive spelare, medan det öppna kortet kan ses av alla spelare runt bordet. Den första aktiva spelaren till vänster om big blind är nu den förste att agera. Han kan välja mellan att syna (samma belopp som big blind), höja (ett högre belopp än big blind maximalt pott) eller lägga sig. Turen går sedan runt tills alla har gjort sitt val.

 Andra gatan

Ett andra öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Nu är det den spelare som kan visa den bästa kombinationen av sina två öppna kort som inleder satsningsrundan. (Betta, checka eller folda) 

Tredje gatan

Ett tredje öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Kvarvarande spelare har nu alltså två dolda samt tre öppna kort på handen. Den spelare som visar den högsta kombinationen av sina tre öppna kort inleder satsningsrundan. Satsningar och höjningar följer enligt samma förfarande som tidigare.

Fjärde gatan

Ett fjärde öppet kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Ännu en satsningsrunda följer enligt samma förfarande som tidigare
 

Femte gatan

Ett sista - dolt - kort delas ut till de spelare som fortfarande är aktiva i spelet. Kvarvarande spelare har nu tre dolda och fyra öppna kort på handen. Ännu en satsningsrunda följer enligt samma förfarande som tidigare.


Undantag: Om det fortfarande är åtta spelare kvar i given kommer det inte att finnas tillräckligt med kort i leken för att samtliga spelare ska kunna få ett sista kort. Om det skulle inträffa läggs i stället ett öppet kort mitt på bordet, synligt för alla spelare. Det kortet får samtliga spelare använda för att komponera sin femkortshand.
 

Showdown/Visning

När alla insatser är gjorda väntar showdown/visning. Den spelare som kan visa upp den bästa femkortshanden vinner potten. Det är alltid den spelare som blir synad som visar sin hand först. Övriga spelare behöver inte visa sin hand såvida de inte har en bättre hand. Om ingen satsning görs i den sista satsningsrundan är det den spelare som sitter först efter knappen som visar sin hand.

I 7-card rankas färgerna enligt följande, från lägsta till högsta:

  • Klöver
  • Ruter
  • Hjärter
  • Spader

Vid lika värde på kortet avgör alltså den lägsta färgen. Det är bara i satsningsrundorna som färgerna har betydelse. Vid visning görs alltså ingen skillnad mellan färgerna.