Prisfördelning Nordic Masters of Poker 5-15 mars 2020

Nordic Warmup 5-8 mars
Omaha Pot Limit 10-11 mars
Texas No Limit 12-13 mars

Under "Nordic warmup" beräknas antalet priser på individuella spelare och inte på det totala antalet inköp som i övriga turneringar.

Deltagare/inköp

Antal priser
66-75

9
76-90

11
91-105

13
106-120

15
121-140

17
141--160

20
161-190

23
191-215

27
216-235

31
1. 31.50% 29.70% 28.50% 27.90% 27.30% 26.40% 25.65% 24.75% 23.85%
2. 21.00% 19.80% 19.00% 18.60% 18.20% 17.60% 17.10% 16.50% 15.90%
3. 14.15% 13.40% 12.80% 12.50% 12.30% 11.85% 11.55% 11.10% 10.80%
4. 9.95% 9.30% 8.85% 8.65% 8.55% 8.25% 8.00% 7.75% 7.50%
5. 6.85% 6.60% 6.40% 6.30% 6.20% 6.00% 5.75% 5.65% 5.45%
6. 5.20% 4.95% 4.85% 4.70% 4.55% 4.40% 4.25% 4.15% 4.00%
7. 4.30% 4.05% 3.85% 3.65% 3.45% 3.30% 3.20% 3.11% 3.00%
8. 3.80% 3.45% 3.25% 2.95% 2.75% 2.70% 2.60% 2.51% 2.40%
9. 3.55% 3.05% 2.80% 2.45% 2.30% 2.25% 2.15% 2.09% 2.00%
10. 2.85% 2.50% 2.15% 2.00% 1.90% 1.80% 1.76% 1.70%
11. 2.85% 2.50% 2.15% 2.00% 1.90% 1.80% 1.76% 1.70%
12. 2.35% 2.00% 1.80% 1.65% 1.55% 1.50% 1.45%
13. 2.35% 2.00% 1.80% 1.65% 1.55% 1.50% 1.45%
14. 2.00% 1.70% 1.50% 1.40% 1.31% 1.25%
15. 2.00% 1.70% 1.50% 1.40% 1.31% 1.25%
16 1.70% 1.43% 1.30% 1.17% 1.10%
17 1.70% 1.43% 1.30% 1.17% 1.10%
18 1.43% 1.30% 1.17% 1.10%
19 1.43% 1.30% 1.17% 1.10%
20 1.43% 1.30% 1.17% 1.10%
21 1.25% 1.08% 1.00%
22 1.25% 1.08% 1.00%
23 1.25% 1.08% 1.00%
24 1.04% 1.00%
25 1.04% 1.00%
26 1.04% 1.00%
27 1.04% 1.00%
28 0.95%
29 0.95%
30 0.95%
31 0.95%

Nordic Masters of Poker
Main Event 13-15 mars

Deltagare/inköp

Antal priser
80-93

13
94-110

15
111-130

17
131-

20
1. 28.50% 27.90% 27.30% 26.40%
2. 19.00% 18.60% 18.20% 17.60%
3. 12.80% 12.50% 12.30% 11.85%
4. 8.85% 8.65% 8.55% 8.25%
5. 6.40% 6.30% 6.20% 6.00%
6. 4.85% 4.70% 4.55% 4.40%
7. 3.85% 4.70% 4.55% 4.40%
8. 3.25% 2.95% 2.75% 2.70%
9. 2.80% 2.45% 2.30% 2.25%
10. 2.50% 2.15% 2.00% 1.90%
11. 2.50% 2.15% 2.00% 1.90%
12. 2.35% 2.00% 1.80% 1.65%
13. 2.35% 2.00% 1.80% 1.65%
14. 2.00% 1.70% 1.50%
15. 2.00% 1.70% 1.50%
16 1.70% 1.43%
17 1.70% 1.43%
18 1.43%
19 1.43%
20 1.43%