Texas NL

TexasNL 650 + 150 kr Freezeout Ja 0 platser kvar (27)
Re och late entry i de 3 första nivåerna

Startmarker 25000 Se prisfördelning