Texas NL LöningsLaxen

TexasNL LöningsLaxen 850 + 150 kr Freezeout Ja 8 platser kvar (36)

Boka nu

Re och late entry i de 3 första nivåerna: Ante på knappen

Startmarker 30000 Se prisfördelning