Texas/Omaha ML

Texas/OmahaML 650 + 150 kr Freezeout Ja 0 platser kvar (20)

Re och late entry i de 3 första nivåerna. Vartannat varv Omaha/Texas

Startmarker 25000 Se prisfördelning