Texas NL

TexasNL 500 + 100 kr Freezeout Ja 0 platser kvar (50)
Re och late entry i de 3 första nivåerna

Startmarker 15000 Se prisfördelning