Texas NL

TexasNL 500 + 100 kr Freezeout Ja 0 platser kvar (27)

Re och Late-entry under de 3 första nivåerna

Startmarker 15000 Se prisfördelning