Texas NL

TexasNL 1150 + 150 kr Single re-entry Ja 0 platser kvar (50)

Ranking: LÅG

Startmarker 20000 Se prisfördelning