Texas NL Nordic Warmup dag 1a

TexasNL Nordic Warmup dag 1a 2700 + 300 kr Single re-entry Nej 0 platser kvar (80)

Observera att "Nordic Warmup dag 1a" endast har 4x30min re-entry/late registration gentemot 8x30min för dag 1b-c!

Det är tillåtet att spela flera startdagar. Vid fortsatt spel till dag 2 spelar den största stacken från dag 1 a-c vidare.

Startmarker 30000 Se prisfördelning