Texas NL

TexasNL 1450 + 150 kr Single re-entry Ja 40 platser kvar (40)
Ranking: Låg

Startmarker 20000 Se prisfördelning