Texas NL

TexasNL 850 + 150 kr Single re-entry Ja 50 platser kvar (50)
Ranking: Låg

Startmarker 15000 Se prisfördelning