Texas NL Måndagsstacken- en gemensam turnering för hög och lågranking.

TexasNL Måndagsstacken- en gemensam turnering för hög och lågranking. 500 + 150 kr Freezeout Ja 14 platser kvar (15)

Boka nu

Ranking Låg, Vid full turnering: 30*500 går in i potten för lågrankingen (9st får lågranking som vanligt), 15*850kr går in i högrankingen där det bara är tre st får pris och högranking. Max spelare i högrankingen är 18 spelare. Du behöver alltså inte vinna turneringen för att vinna högrankingen, det gäller att ta sig längst av de som spelat högrankingen. Alla som spelare högrankingen kommer ha ett band kring halsen så att man kan följa vilka som är kvar. Skulle exmepelvis lågrankingen vara full klockan 18:00 utökas den och tvärt om om det finns platser kvar i högrankingen. Sen registrering 1 timme

Startmarker 20000 Se prisfördelning