House rules och Pokeretikett

House Rules

Här har vi samlat lite blandad information som kan vara bra att känna till.

1. Anmälan till cash games sker personligen till Brush i pokerrummet

2. Anmälan och betalning till turneringar görs på hemsidan eller i kassan.

3. Vi erbjuder Texas Hold’em, Omaha Hold’em samt Dealers choice. Insatsstrukturer är Fixed Limit, No Limit och Pot Limit

4. Kasinots rake är 5% med cap (tak) 100 kronor. På nivåerna 10/10 gäller 10% med cap 100 kronor.

5. Endast svenska och engelska får pratas under givarna. Snarlika språk, ex. norska och danska tillåts.

6. Åskådare får ej vistas innanför avspärrningarna.

7. Casino Cosmopol äger rättigheter till bild och ljudupptagningar och resultatinformation inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till en annan part vid varje enskilt tillfälle.

8. Inköp tillåts endast mellan givarna.

9. Endast Casino Cosmopols cash-marker får användas.

10. ”Table stakes” regeln tillämpas. Endast marker som finns framför spelaren när en giv börjar får användas för den given. Inga marker får tas ur spel så länge spelare deltar i samma parti.

11. Alla spelmarker måste hållas fullt synliga, högre valörer skall vara lätta att se. Om det skulle förekomma gömda spelmarker får beslut fattas om att de skall ur spel eller är förverkade.

12. Insatsgränsen kan endast ändras om alla spelare är överens och uppfyller kraven för buy in.

13. Max en (1) bet och tre (3) höjningar gäller vid Fixed Limit såvida det inte återstår endast två spelare.

14. I Pot Limit och No Limit måste alla insatser/höjningar vara lika stora eller större än den föregående insatsen/höjningen. Om det här kravet inte uppfylls (p.g.a all in) innebär detta att satsningen inte öppnas på nytt.  All in kan alltid synas.

15. Om en spelare gör en insats/höjning som är minst hälften av minimum insatsen eller den höjningen som krävs, är han/hon tvungen att fullfölja insatsen/höjningen till minibeloppet om inget annat sägs.

16. En live straddle är tillåten och får endast erläggas av den spelare som är först att agera. Straddle ska erläggas innan korten delas ut.

17. ”One stack per night” regeln tillämpas. En spelare som återkommer till samma insatsstruktur och samma limit under samma speldag skall ha samma stack.

18. Spelare har rätt till en rast à 30 min per speldag efter att ha meddelat Brush. Om en spelare lämnar bordet utan att informera personalen, kan platsen gå förlorad.

19. Byte av plats eller bord måste godkännas av Brush.

20. Väntelista upprättas vid fullt bord och ledig plats reserveras i fem (5) minuter.

21. En spelare som vill byta till ett annat bord med samma spel och limit kan sättas på transferlista. Transfer är möjlig om bordet som spelare vill från har minst sju(7) spelare kvar. Brush ska alltid godkänna transfer.

22. Vid transfer till ett annat bord med samma insatsstruktur och samma limit ska spelare ha samma stack dock minst bordets minimum buy in.

23. Den spelare som erbjuds en plats vid ett annat bord, får spela i det ursprungliga partiet i ytterligare en giv innan han/hon flyttar på sig.

24. ”String bets” är ej tillåtet (höjning måste göras i en rörelse om inte spelare har tydligt uttalat höjningen).

25. Actions gjorda innan det är spelarens tur är bindande och spelaren förlorar sin rätt att satsa/höja under den insatsrundan. Vid heads up gäller specifika regler.

26. Verbala actions är bindande.

27. Korten foldas omedelbart om spelare inte sitter på sin plats när dealer avslutar grundgiven.

28. Spelaren är ansvarig för att skydda sina egna kort.

29. Spelarna måste hålla sina spelkort fullt synliga.

30. ”Show one, show all” regeln tillämpas. Alla har rätt till samma information.

31. “One player to a hand” regeln tillämpas. Korten får inte visas till andra spelare innan showdown (oavsett om denna spelare är med i handen eller inte).

32. Vid showdown måste alla kort visas för att göra anspråk på potten.

33. En synad hand skall visas omedelbart.

34. Det är inte tillåtet att titta genom mucken eller de överblivna spelkorten.

35. Regler för ”missed blinds” tillämpas.

36. Ny spelare måste betala ”new players blind” alternativt invänta big blind.

37. Inga uppgörelser om delad pott får göras i cash game.

38. Det är inte tillåtet att komma överens om att checka ner en hand när en tredje spelare är all in.

39. Brush/ledning har rätt att kontrollera spelares kort när som helst.

40. Brush/ledning har rätt att flytta spelare alternativt döma ut händer vid misstanke om samarbete.

41. En showdown för tidigt kan orsaka död hand.

42. När spelaren spelar en hand utan att titta på hålkorten har spelaren ansvar för att han/hon inte har ett ogiltigt spelkort som kommer att förorsaka en död hand.

43. Fel eller oegentligheter ska påtalas omedelbart. Eventuella fördröjningar kan påverka domslutet.

44. Brush/ledning ska i första hand se till spelets bästa i sitt beslutsfattande. Ovanliga händelser kan vid vissa tillfällen leda till ett beslut som inte följer det skrivna regelverket till 100%, men beslutet skall tas ”in fairness of the game”.

45. Brush/lednings beslut är slutgiltigt.

 
 

Pokeretikett

Pokerspelandet har med tiden fått ett antal etikettsregler som är bra att känna till och iaktta.

Under pågående spel är de enda tillåtna språken vid Cosmopols pokerbord är svenska och engelska. Kasinots personal kommer att anvisa dig din plats vid bordet. Skulle alla platser vara upptagna, måste du sätta upp dig på en väntelista och avvakta din tur.

Du får aldrig hålla dina hålkort utanför bordskanten, och de får inte heller döljas på något sätt. Du får inte visa, tillkännage eller diskutera dina hålkort med någon innan visningen har skett. Eftersom det är spelarens ansvar att skydda sin hand rekommenderar vi att du alltid har en spelmark ovanpå dina mörka kort. Dina öppna kort måste hela tiden ligga på bordet fullt synliga för alla. Att vidröra någon annans kort eller marker är inte tillåtet.

När du kastar dina kort skjuter du alla korten över linjen på bordet till dealern. Har du väl kastat dina kort, kan de inte tas tillbaka.

Tydlighet
Var tydlig när du checkar eller höjer, så att inga missförstånd uppstår. Om du höjer måste detta klart framgå genom att du skjuter fram det korrekta beloppet i marker, och/eller genom att du först tillkännager att du avser att höja. Till exempel om spelare innan dig har satsat 300 och du lägger en mark som värd 1000. Detta tolkas bara som syn om du inte har muntligt sagt "raise" innan. Muntligt agerande är bindande men du har alltid rätt att fråga dealer vad dina möjligheter är. "Hur mycket kan jag satsa?" betyder inte att du måste satsa maximum.

Alla de marker som du satsar ska du placera tillsammans framför dig på bordet, så att det klart framgår att de utgör din insats i den satsningsrundan. Det är inte tillåtet att kasta in dem i potten så att de blandas om med tidigare satsade marker! Så snart en satsningsrunda är över, ska alla satsade marker samlas in till potten av kasinots dealer.

I visningen (showdown) är det spelaren som sist satsade eller höjde och därefter blev synad av de andra kvarvarande spelarna som visar sina kort först.

Alla de marker som du har i spelet måste vara klart synliga framför dig; det är inte tillåtet att gömma högvalörmarker bakom andra av lägre valör.

Du har rätt att när som helst, efter avslutad giv, resa dig upp och lämna bordet. Tillbakaväxling av marker till kontanter sker vid någon av kasinots kassor.

Du har också rätt att lämna bordet för en kortare stund under pågående spel. Du meddelar då detta till inspektorn som övervakar pokerrummet. Blir du borta alltför länge kommer kasinot att ta hand om dina marker för din räkning och låta en annan spelare ta din plats. Denna regel gäller i kasinots cash games, spel med marker motsvarande påstämplade kontantvärden.

Mobilen
Spelaren får använda sin mobiltelefon i pokerrummet dock inte under pågående hand. Om så sker kan handen förklaras som död.

Vid pokerturneringar tillkommer ett antal ändringar och tillägg till ovanstående regler.

I alla tvister har kasinots personal, efter att ha hört de berörda spelarna, sista ordet.