7 Card Stud Poker

Så spelar du 7 Card Stud Poker

7 card stud, eller sjukorts stötpoker, sjukort eller sjustöt, som det ibland kallas på svenska är idag en av de vanligaste formerna av poker världen över.
 

Liksom i de flesta pokerspel måste du i 7 card stud på slutet visa upp den bästa femkortshanden för att vinna potten, eller vara den som är ensam kvar när övriga spelare har lagt sig.

Bordet
7 card stud spelas vid ett speciellt pokerbord med plats för upp till åtta spelare. Vid bordet finns även en dealer från kasinot, med uppgiften att dela ut korten och övervaka satsandet.

Så snart du slår dig ned vid bordet kan du köpa in dig, det vill säga överlämna kontanter till dealern som då i utbyte ger dig marker. Du får om du vill under spelets gång köpa flera marker, dock aldrig under pågående giv utan bara mellan två givar.

Regler för insatser
Vid varje bord finns en skylt som anger de insatsgränser, limitar, och det minsta inköpsbelopp som gäller i det pågående spelet.

Den satsningsform som huvudsakligen används inne på Cosmopols kasinon är split limit, ofta även kallat straight limit eller bara limit. Det innebär att alla insatser och höjningar måste göras i fasta steg.

I första satsningsrundan har dock den som måste öppna, den som har det lägsta öppna kortet, rätt att istället för den lägre limiten lägga en minimiöppningsinsats, så kallad Ante. Storleken på denna senare finns också angiven på skylten på bordet.

I varje satsningsrunda får högst tre höjningar (utöver öppningsinsatsen) göras. Undantaget är när bara två spelare återstår i en giv: de får då höja varandra ett obegränsat antal gånger.

Spelet
7 card stud spelas med en kortlek med 52 kort. Du får tre kort i given: två mörka och ett öppet. Därefter följer en satsningsrunda, under vilken du måste bestämma dig för om dina kort är goda nog för att stanna kvar i spelet.

De spelare som väljer att fortsätta får sedan ytterligare tre uppkort var, ett och ett med en satsningsrunda efter varje. Därefter får de kvarvarande spelarna ett sjunde och sista kort var, som ges mörkt, varpå det blir en femte och sista satsningsrunda.

Finns det nu två eller flera spelare kvar i potten sker en visning, det vill säga du vänder upp och avslöjar dina tre mörka kort och lägger dem vid sidan om dina fyra uppkort. Den högsta femkortshanden vinner nu potten.

Du får sätta ihop din femkortshand som du vill bland de totalt sju kort du har. Övriga kort saknar betydelse - endast de fem kort du har valt till din hand räknas för dig.

Har två eller flera lika höga kort avgör färgordningen enligt nedan.
. Spader
. Hjärter
. Ruter
. Klöver