Casino Cosmopols alkoholhantering blir IQ-projekt

  • 2016-05-17
  • Casino Cosmopol Stockholm

En mycket väsentlig del av spelansvaret inom Casino Cosmopol handlar om att ha en betydligt lägre toleransnivå för alkohol än vad många andra krogar och nöjesetablissemang har, eftersom alkohol i för stora mängder inte är en bra kombination med spel om pengar. För en tid sedan meddelade organisationen IQ att Casino Cosmopols arbete med att skapa och genomföra ett handlingsprogram för ett effektivare arbete mot överservering har blivit ett IQ-projekt.
- Vi är oerhört glada och stolta över att handlingsprogrammet har blivit ett IQ-projekt. Förhoppningsvis kan vår modell bli en förebild för andra restauranger, säger Roger Karlsson, F&B Manager i Stockholm.

Ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. Syftet med IQ-projekten är också att sprida dem vidare som goda exempel på att fler kan göra mer. Casino Cosmopols arbete med att minska överservering har nu blivit IQ-projekt nummer 1190.
- Arbetet som Casino Cosmopol genomfört för att minska överservering är ett bra exempel på hur man kan jobba förebyggande för att minska alkoholens skadeverkningar. För oss på IQ var det självklart att Handlingsprogrammet skulle bli ett IQ-projekt, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.