Prisfördelning

Prisstruktur gäller för samtliga turneringar (om inget annat anges)

Vid rankingturneringar tas tre procent från hela prispotten och läggs till i rankingpotten.

Antal inköp 0-8 9-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-105 106-120 121-140 141-170 170-
1a 65% 46% 40% 37% 35% 33% 31% 29% 27% 26% 25% 24% 23,25% 23%
2a 35% 32% 28% 25% 24% 22% 20% 19,25% 19% 18,55% 17,9% 17,05% 16,50% 16,20%
3e 22% 19% 18% 16% 15% 14,5% 14,25% 14% 13,60% 13,10% 12,7% 12,20% 12%
4e 13% 12% 11% 11% 11% 10,75% 10,35% 10% 9,60% 9,55% 9,05% 8,75%
5e 8% 8% 8% 8% 8% 7,60% 7,45% 7,05% 7% 6,85% 6,75%
6e 6% 6% 6% 6% 5,75% 5,50% 5,30% 5,20% 5,15% 5,10%
7e 5% 5% 5% 4,50% 4,25% 4,10% 3,95% 3,80% 3,65%
8e 4,50% 4,25% 3,80% 3,40% 3,25% 3,10% 3% 2,90%
9e 3,50% 3% 2,75% 2,60% 2,45% 2,30% 2,20%
10-11 2,50% 2,25% 2,20% 2,10% 1,85% 1,70%
12-13 2% 2% 1,90% 1,70% 1,55%
14-15 1,85% 1,80% 1,60% 1,45%
16-17 1,70% 1,55% 1,35%
18-20 1,50% 1,25%
21-23 1,20%