Regler och riktlinjer i pokerrummet

Regler

1) Anmälan till Cash games sker personligen till Brush i pokerrummet.
2) Anmälan och betalning till turneringar görs på casinocosmopol.se eller i kassan på casinot.
3) Late registration (sen anmälan) till turnering sker hos Brush i pokerrummet, i mån av plats, fram till första pausen (om inget annat anges).
4) Vi erbjuder Texas Hold’em, Omaha samt Dealers choice. Insatsstrukturer är Fixed Limit, No Limit och Pot Limit.
5) Casinots rake är 5% med cap (tak) 100 kr. På 10/10 gäller 10% på varje påbörjad 50 kr med cap 100 kr. No Flop No Rake.
6) Endast svenska, engelska, danska och norska får pratas under givarna.
7) Åskådare får endast vistas på anvisade platser.
8) Spelaren får inte använda sin mobiltelefon under pågående hand. Om så ändå sker, kan handen förklaras som död.
9) Casino Cosmopol äger rättigheter till bild och ljudupptagningar och resultatinformation inom turneringsområdet. Casino Cosmopol har också möjlighet att överlåta dessa rättigheter till en annan part vid varje enskilt tillfälle.
10) Inköp tillåts endast mellan givarna.
11) Endast Casino Cosmopols cash-marker får användas.
12) Endast spelmarker och card cap får finnas på bordet.
13) ”Table stakes”-regeln tillämpas, Endast marker som finns framför spelaren när en giv börjar får användas för den given. Inga marker får tas ur spel så länge spelare deltar i samma parti.
14) Alla spelmarker måste hållas fullt synliga, högre valörer ska vara lätta att se. Om det skulle förekomma gömda spelmarker får beslut fattas om att de ska tas ur spel eller vara förverkade.
15) Insatsgränsen kan endast ändras om alla spelare är överens och uppfyller kraven för buy in.
16) Max en bet och tre höjningar gäller vid fixed limit såvida det inte återstår endast två spelare.
17) I pot limit och no limit måste alla insatser/höjningar vara lika stora eller större än den föregående insatsen/höjningen. Om kravet inte uppfylls (på grund av all in) innebär detta att satsningen inte öppnas på nytt. All in kan alltid synas.
18) Om en spelare gör en insats/höjning som är minst hälften av minimuminsatsen eller den höjningen som krävs, är han/hon tvungen att fullfölja insatsen/höjningen till minibeloppet om inget annat sägs.
19) En live straddle är tillåten och får endast erläggas av den spelare som är först att agera. Straddle ska erläggas innan korten delas ut.
20) ”One stack per night”-regeln tillämpas.
21) Spelare har rätt till en rast à 30 min per speldag efter att ha meddelat Brush. Om en spelare lämnar bordet utan att informera personalen, kan platsen gå förlorad.
22) Byte av plats eller bord måste godkännas av personalen.
23) Väntelista upprättas vid fullt bord och ledig plats reserveras i fem (5) minuter.
24) En spelare som vill byta till ett annat bord med samma spel och limit kan sättas på transferlista. Transfer är möjlig om bordet som spelare vill från har minst sju (7) spelare kvar. Brush ska alltid godkänna transfer.
25) Vid transfer till ett annat bord med samma insatsstruktur och samma limit ska spelare ha samma stack dock minst bordets minimum buy in.
26) Den spelare som erbjuds en plats vid ett annat bord, får spela i det ursprungliga partiet i ytterligare en giv innan han/hon flyttar på sig.
27) Privata bord erbjuds vid 50/50 PLO/DC eller 100/100 TNL och högre. Spelarna för bordet anmäls med namn och tid för start av bordet. Från att första handen spelas har spelarna på listan 30 min att ta sin plats, detta måste ske personligen. Är spelaren inte där inom tidsramen försvinner denna från bordet/listan. Antalet spelare och minimumgräns för inköp bestäms vid öppning av bordet och följs hela kvällen. Lämnar någon spelare fylls bordet på från ordinarie kölista.

28) ”String bets” är ej tillåtet (höjning måste göras i en rörelse om inte spelare tydligt har uttalat höjningen).
29) Actions gjorda innan det är spelarens tur, action out of turn, är bindande och spelaren förlorar sin rätt att satsa/höja under den insatsrundan. Detta gäller då det är fler än två aktiva spelare kvar i handen. Vid heads up har första spelaren möjlighet att betta mindre än vad den andra spelaren lagt in, varpå den spelaren måste ta tillbaka hela beloppet och kan då endast syna eller lägga sig (checkar eller bettar första spelaren mer, står hela bettet kvar).
30) Att folda när det inte finns en insats (ex. Check framför eller är först att agera) eller folda out of turn är en bindande fold och anses spelförstörande och kan resultera i en penalty.

31) Verbala actions är bindande.
32) Korten foldas omedelbart om spelare inte sitter på sin plats när dealer avslutar grundgiven.
33) Spelaren måste sitta ner under pågående hand. Lämnar spelaren sin plats kan handen förklaras död.
34) Spelaren är ansvarig för att skydda sina egna kort.
35) Spelarna måste hålla sina spelkort fullt synliga.
36) ”Show one, show all”-regeln tillämpas. Alla har rätt till samma information.
37) “One player to a hand”-regeln tillämpas. Korten får inte visas till andra spelare innan showdown (oavsett om denna spelare är med i handen eller inte).
38) Vid showdown måste alla kort visas för att göra anspråk på potten. Det är spelarnas ansvar att bistå dealern med att läsa handen.
39) En synad hand ska visas omedelbart och får endast muckas om annan vinnande hand redan visats.
40) Det är inte tillåtet att titta genom mucken eller de överblivna spelkorten.
41) Regler för ”missed blinds” tillämpas.
42) Ny spelare måste betala ”new players blind” alternativt invänta big blind.
43) Inga uppgörelser om delad pott får göras i cash game.
44) Det är inte tillåtet att komma överens om att checka ner en hand när en eller flera spelare är all in.
45) Brush/ledning har rätt att kontrollera spelares kort när som helst.
46) Brush/ledning har rätt att flytta spelare alternativt döma ut händer vid misstanke om samarbete.
47) En showdown för tidigt kan orsaka död hand.
48) När spelaren spelar en hand utan att titta på hålkorten har spelaren ansvar för att han/hon inte har ett ogiltigt spelkort som kommer att förorsaka en död hand.
49) Det är spelarens ansvar att han/hon har rätt antal spelkort för det aktuella spelet.
50) Fel eller oegentligheter ska påtalas omedelbart. Eventuella fördröjningar kan påverka domslutet.
51) Brush/ledning ska i första hand se till spelets bästa i sitt beslutsfattande. Ovanliga händelser kan vid vissa tillfällen leda till ett beslut som inte följer det skrivna regelverket till 100%, men beslutet ska tas ”in fairness of the game”.
52) Brush/ledningens beslut är slutgiltigt.

Riktlinjer

I vårt arbete att skapa en trevlig atmosfär ber vi alla gäster att iaktta följande riktlinjer. Vi uppmanar alla spelare till ett gentlemannamässigt beteende och ömsesidig respekt för alla i pokerrummet för spelets bästa.

Uppträdande
1) Olämpligt uppträdande, exempelvis att vara högljudd, svordomar, hotfullt uppträdande, förolämpningar och dylikt riktade mot andra spelare eller personal accepteras inte.
2) Dispyter som uppstår handhas av Brush.
3) Åskådare får vistas på anvisade platser och ej i anslutning till spelborden.
4) Samtliga stolar reserveras för spelande gäster oavsett om det är spel vid bordet.
5) Det är tillåtet att surfa och sms:a intill pokerbordet men inte när din hand fortfarande är med i spelet. Vill du prata i telefonen så gör det i pokerrummets lounge eller på anvisad plats.
6) Dryck och lättare förtäring av snackstyp tillåts vid borden.
7) Casino Cosmopols ordningsregler och klädpolicy gäller. Det är inte tillåtet att bära kläder eller annan utstyrsel som exponerar utländska spelbolags namn och logotyper under förutsättning att exponeringen utgör en form av marknadsföring av dessa bolags spel eller andra tjänster. Undantag medges inte. Under turneringen tillåts keps och solglasögon men ej vid cash games. Hörlurar är tillåtet.
8) Rökning är endast tillåten i våra rökrum och utomhus.

Spelrelaterade riktlinjer
1) Dealern styr spelet. Agera inte innan dealern uppmanat dig till detta. I synnerhet vid showdown och tilldelning av potten.
2) En foldad hand, verbalt eller genom forward motion ska omedelbart placeras i mucken såvida spelaren inte brutit mot "Show one show all"-regeln.
3)Följande beteende accepteras inte:
Att medvetet agera out of turn
Att satsa på ett sätt där bettet inte går att urskilja (Don’t splash the pot)
Att avtala att checka ned en hand
Att avsiktligt sakta ned spelet eller annan spelförstörande handling
4) Poker spelas individuellt. ”Soft play” är förbjudet och anses vara lika allvarligt som samarbete.
5) Spelare är skyldiga att skydda sin hand och andra spelares händer genom att inte titta på dessa.
6) Spelare får inte kommentera eller på annat sätt avslöja foldade händer under pågående giv.
7) Spelare får inte kommentera andra spelares händer om det är fler än två spelare kvar i potten.
8) Spelare får inte kommentera en spelares agerande eller på annat sätt påverka spelet under pågående giv.
9) Det är alla spelares ansvar och skyldighet att påtala om fel person är på väg att få ta del av potten.
10) Om det inte är möjligt att avsluta turneringen under casinots öppettider kommer turneringen att fortsätta påföljande dag vid     tidpunkt angiven av Poker Manager.
11) Casino Cosmopol förbehåller sig rätten att utöka maxantalet platser i turneringarna, samt göra ändringar i blinds och prisstruktur under pågående turnering.
12) Deltagare måste ha fyllt 20 år och registrera sig i enlighet med Kasinolagen (SFS 1999:355) för att få delta i turneringar.

Samma agerande kan ha olika innebörd beroende på vem det är som agerar, varför den eventuella avsikten hos en regelöverträdare ska tas i beaktande.

Dessa regler och riktlinjer finns till för att ge dig en så trevlig upplevelse som möjligt i vårt pokerrum. Vi hälsar alla välkomna och ber dig följa dessa regler för din, vår och spelets skull. På grund av detta kan brott mot ovanstående i förlängning leda till bestraffning eller avvisning från casinot.