Blindstrukturer

No Limit Freezeout

No Limit Freezeout
Buy-In: 300-2000 kronor
Startmarker: 15 000
Late Entry och Re-Entry fram till första pausen

Level Small Big Ante Time
1 25 50 30 min
2 50 100 30 min
3 100 200 30 min
4 150 300 25 30 min
Break 25 min
5 200 400 50 25 min
6 300 600 50 25 min
7 400 800 100 25 min
8 500 1000 100 25 min
Break 5 min
9 600 1200 100 25 min
10 800 1600 100 25 min
11 1000 2000 200 25 min
12 1200 2400 200 25 min
Break 5 min
13 1500 3000 300 25 min
14 2000 4000 400 25 min
15 3000 6000 500 25 min
16 4000 8000 1000 25 min
Break 5 min
17 5000 10000 1000 25 min
18 6000 12000 1000 25 min
19 8000 16000 1000 25 min
20 10000 20000 1000 25 min
21 15000 30000 1000 25 min

Friday Light – No Limit Freezeout

Friday Light – No Limit Freezeout
Buy-In: 550+150 kronor
Startmarker: 10 000
No Re-Entry / Late Entry fram till första pausen
Ante på knappen

Level Small Big Ante Time
1 25 50 50 25 min
2 50 100 100 25 min
3 100 200 200 25 min
4 150 300 300 25 min
Break 20 min
5 200 400 400 20 min
6 300 600 600 20 min
7 400 800 800 20 min
8 500 1000 1000 20min
9 600 1200 1200 20 min
Break 10 min
10 800 1600 1600 20 min
11 1000 2000 2000 20 min
12 1500 3000 3000 20 min
13 2000 4000 4000 20 min
14 3000 6000 6000 20 min
Break 5 min
15 4000 8000 8000 20 min
16 5000 10000 10000 20 min
17 6000 12000 12000 20min
18 8000 16000 16000 20 min
19 10000 20000 20000 20 min
20 15000 30000 30000 20 min

Saturday Special - No Limit Freezeout

Saturday Special – No Limit Freezeout
Buy-In:750+150, 2800+200
Startmarker: 15 000/20 000
No Re-Entry/Late Entry fram till första pausen
Ante på knappen

Saturday Omaha Pot Limit
Buy in 850+150
Startmarker: 20 000
Single Re-Entry / Late Entry fram till första pausen
Spelas utan Ante

Level Small Big Ante Time
1 25 50 50 25 min
2 50 100 100 25 min
3 100 200 200 25 min
4 150 300 300 25 min
Break 20 min
5 200 400 400 25 min
6 300 600 600 25 min
7 400 800 800 25 min
8 500 1000 1000 25 min
9 600 1200 1200 25 min
Break 10 min
10 800 1600 1600 25 min
11 1000 2000 2000 25 min
12 1500 3000 3000 25 min
13 2000 4000 4000 25 min
14 3000 6000 6000 25 min
Break 5 min
15 4000 8000 8000 25 min
16 5000 10000 10000 25 min
17 6000 12000 12000 25 min
18 8000 16000 16000 25 min
19 10000 20000 20000 25 min
20 15000 30000 30000 25 min

No Limit Re-Buy – Two Re-Buys only

No Limit Re-Buy – Two Re-Buys only + Add on
Buy-In: 300-900+150 kronor
Startmarker: 5000 (Re-Buy 5000, Add-On 7500)
Re-Buys over the bar första två nivåerna

Level Small Big Time
1 25 50 40 min
2 50 100 40 min
Break 25 min
3 100 200 25 min
4 150 300 25 min
5 200 400 25 min
6 300 600 25 min
7 400 800 25 min
Break 10 min
8 500 1000 20 min
9 600 1200 20 min
10 800 1600 20 min
11 1000 2000 20 min
12 1500 3000 20 min
Break 5 min
13 2000 4000 20 min
14 3000 6000 20 min
15 4000 8000 20 min
16 5000 10000 20 min
17 6000 12000 20 min
Break 5 min
18 8000 16000 20 min
19 10000 20000 20 min
20 15000 30000 20 min
21 20000 40000 20 min

Unlimited Re-Buys

Unlimited Re-Buys – Tuesday Madness
Buy in: 200, 300, 500+150 kronor
Startmarker: 2000 (Add-On 3000)
OBS! Re-Buy Over The Bar spelas med 1000 startmarker
Add-On: 1500
Första två levels 40 minuter

Level Small Big Ante Time
1 25 50 40 min
2 50 100 40 min
Break 25 min
3 75 150 25 min
4 100 200 25 min
5 150 300 25 min
Break 5 min
6 200 400 25 min
7 300 600 25 min
8 400 800 25 min
9 500 1000 25 min
Break 5 min
10 600 1200 25 min
11 800 1600 25 min
12 1000 2000 25 min
13 1500 3000 25 min
Break 5 min
14 2000 4000 25 min
15 3000 6000 25 min
16 4000 8000 25 min
17 5000 10000 25 min
Break 5 min
18 6000 12000 25 min
19 8000 16000 25 min
20 10000 20000 25 min
21 15000 30000 25 min

Texas No Limit Turbo Deepstack

Texas No Limit Turbo Deepstack, Freezeout
Buy in: 450-1950+150 kronor
Startmarker: 20 000
Late Entry och Re Entry fram till första pausen
Ante för hela bordet betalas av knappen motsvarande big blind

Level Small Big Ante Time
1 25 50 20 min
2 50 100 20 min
3 100 200 20 min
4 150 300 20 min
5 200 400 20 min
Dinner break 25 min
6 250 500 20 min
7 300 600 20 min
8 400 800 20 min
9 500 1000 20 min
10 600 1200 20 min
11 800 1600 20 min
Break 5 min
12 1000 2000 20 min
13 1500 3000 20 min
14 2000 4000 20 min
15 3000 6000 20 min
16 4000 8000 20 min
17 5000 10000 20 min
Break 5 min
18 6000 12000 20 min
19 8000 16000 20 min
20 10000 20000 20 min
21 150000 30000 20 min
22 20000 40000 20 min
23 30000 60000 20 min

Texas No Limit Turbo Superstack - Double Deepstack

Texas No Limit Turbo Superstack - Single Re-Entry fram till första pausen, Double Deepstack Turbo - No Re-Entry
Buy in: 450-1950+150 kronor
Startmarker Superstack: 50 000
Startmarker Double Deepstack: 40 000

Ante för hela bordet betalas av knappen motsvarande big blind

Level Small Big Ante Time
1 50 100 20 min
2 100 200 20 min
3 150 300 20 min
4 200 400 20 min
5 250 500 20 min
25 min break
6 300 600 20 min
7 400 800 20 min
8 500 1000 20 min
9 600 1200 20 min
10 800 1600 20 min
11 1000 2000 20 min
5 min break
12 1500 3000 20 min
13 2000 4000 20 min
14 3000 6000 20 min
15 4000 8000 20 min
16 5000 10000 20 min
17 6000 12000 20 min
5 min break
18 8000 16000 20 min
19 10000 20000 20 min
20 15000 30000 20 min
21 20000 40000 20 min
22 30000 60000 20 min
23 40000 80000 20 min
24 50000 100000 20 min
25 60000 120000 20 min
26 80000 160000 20 min

Super Weekend

Super Weekend – Freezeout, Texas No Limit
Buy in: 2 800+200, 3 000+400 kronor
Startmarker: 25 000
Late Entry och Re-Entry till och med nivå 4
Ace of Spades, Hearts, Dimonds och Clubs
Buy in: 2 000+200
Startmarker: 25 000

Level Small Big Ante Time
1 25 50 40 min
2 50 100 40 min
3 75 150 40 min
4 100 200 40 min
Dinner Break 40 min
5 100 200 25 40 min
6 150 300 25 40 min
7 200 400 50 40 min
Break 10 min
8 300 600 50 40 min
9 400 800 100 40 min
10 500 1000 100 40 min
Break 10 min
11 600 1200 100 40 min
End of Day 1
12 800 1600 200 40 min
13 1000 2000 200 40 min
14 1200 2400 200 40 min
Break 10 min
15 1500 3000 300 40 min
16 2000 4000 400 40 min
17 2500 5000 500 40 min
Dinner Break 30 min
18 3000 6000 500 40 min
19 4000 8000 500 40 min
20 5000 10000 1000 40 min
Break 10 min
21 6000 12000 1000 40 min
22 8000 16000 1500 40 min
23 10000 20000 2000 40 min
Break 10 min
24 12000 24000 2000 40 min
25 15000 30000 3000 **
26 20000 40000 4000 **
27 25000 50000 5000 **

Long Weekend – Höstlövet, Snöflingan, Påskägget, Häxjakten

Long Weekend – Freezeout, Texas No Limit
Buy in: 1 150+150 kronor
Startmarker: 10 000
Late Entry och Re-Entry till och med nivå 4

Level Small Big Ante Time
1 25 50 30 min
2 50 100 30 min
3 100 200 30 min
4 150 300 25 30 min
Dinner Break 30 min
5 200 400 25 25 min
6 300 600 50 25 min
7 400 800 75 25 min
8 500 1000 100 25 min
5 min break
9 600 1200 100 25 min
10 800 1600 100 25 min
11 1000 2000 200 25 min
12 1200 2400 200 25 min
5 min break
13 1500 3000 300 25 min
14 2000 4000 400 25 min
15 3000 6000 500 25 min
16 4000 8000 1000 25 min
Day 2 - final
1 400 800 30 min
2 500 1000 100 30 min
3 600 1200 100 30 min
4 800 1600 100 30 min
30 min break
5 1000 2000 200 30 min
6 1200 2400 200 30 min
7 1500 3000 300 30 min
8 2000 4000 400 30 min
Dinner Break 10 min
9 2500 5000 500 30 min
10 3000 6000 500 30 min
11 4000 8000 500 30 min
12 5000 10000 1000 30 min
Break 10 min
13 6000 12000 1000 30 min
14 8000 16000 1000 30 min
15 10000 20000 2000 30 min
16 12000 24000 2000 30 min
Break 10 min
17 15000 30000 3000 30 min
18 20000 40000 4000 30 min
19 25000 50000 5000 30 min
20 30000 60000 5000 30 min

Texas No Limit Prova på poker

Texas No Limit Prova på poker, Freezeout
Buy in: 300-500+150 kronor
Startmarker: 20 000
Late Entry

Level Small Big Ante Time
1 25 50 20 min
2 50 100 20 min
3 100 200 20 min
4 150 300 20 min
5 200 400 20 min
Dinner break 25 min
6 250 500 20 min
7 300 600 20 min
8 400 800 20 min
9 500 1000 20 min
10 600 1200 20 min
11 800 1600 20 min
Break 5 min
12 1000 2000 20 min
13 1500 3000 20 min
14 2000 4000 20 min
15 3000 6000 20 min
16 4000 8000 20 min
17 5000 10000 20 min
Break 5 min
18 6000 12000 20 min
19 8000 16000 20 min
20 10000 20000 20 min
21 15000 30000 20 min
22 20000 40000 20 min
23 30000 60000