Blindstrukturer i Göteborg

Sen registrering är möjlig under första timmen, om inget annat anges. Spelare som köper in sig sent startar med full stack.
Inköpta stackar står kvar tills dess att spelaren anlänt eller att stacken blindas ut.
Vid turneringar med startstack från 10 000 och uppåt, tilldelas spelare som bokat dagen innan (fram till 23.59), 10% extra turneringsmarker.
Turneringar med rebuy spelas med unl rebuys on the bar, om inget annat anges.
I alla våra turneringar använder vi Ante på Big Blind.
Vid fler än sex spelare är Anten en Big Blind och vid 3-6 spelare är Anten en Small Blind. Vid Heads Up används ingen Ante.

Texas NL

Turneringar med 200 kr i avgift har 25 min perioder och re entry fram till och med pausen. På event kan andra strukturer och avgifter förekomma.

Sen registrering en timme, Ante på big blind. 20/25K i startstack. Shorthanded och halvturbo har ingen period 5,8,12 +15 och 15K i startstack.
 

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   20
2 100 200   20
3 100 300 300 20
4 200 400 400 20
10 min rast
5 200 500 500 20
6 300 600 600 20
7 400 800 800 20
8 500 1 000 1 000 20
9 600 1 200 1 200 20
10 800 1 600 1 600 20
10 min rast + chip up 100  
11 1 000 2 000 2 000 20
12 1 000 2 500 2 500 20
13 1 500 3 000 3 000 20
14 2 000 4 000 4 000 20
15 2 500 5 000 5 000 20
10 min rast + chip up 500
16 3 000 6 000 6 000 20
17 4 000 8 000 8 000 20
18 5 000 10 000 10 000 20
19 6 000 12 000 12 000 20
20 8 000 16 000 16 000 20
5 min rast + chip up 1000
21 10 000 20 000 20 000 20
22 10 000 30 000 30 000 20
23 20 000 40 000 40 000 20
24 30 000 60 000 60 000 20

 

 

Poker Super Saturday/Friday

Blindstruktur (30 000 i startmarker)

Level                     SB                       BB                       Ante                      Tid                 
1 100 100   25
2 100 200   25
3 100 300 300 25
4 200 400 400 25
10 min rast + slut på sen registrering
5 300 600 600 30
6 400 800 800 30
7 500 1 000 1 000 30
30 min rast
8 600 1 200 1 200 30
9 800 1 600 1 600 30
10 1 000 2 000 2 000 30
11 1 000 2 500 2 500 30
10 min rast + chip raise 100+500
12 1 000 3 000 3 000 30
13 2 000 4 000 4 000 30
14 2 000 5 000 5 000 30
15 3 000 6 000 6 000 30
10 min rast
16 4 000 8 000 8 000 30
17 5 000 10 000 10 000 30
18 6 000 12 000 12 000 30
19 8 000 16 000 16 000 30
10 min rast + chip raise 1000
20 10 000 20 000 20 000 30
21 10 000 30 000 30 000 30
22 20 000 40 000 40 000 30
23 30 000 60 000 60 000 -->


 

Texas NL XL Stack

50 K Startstack, Ante på big blind och sen registrering 1 timme. XL med 200kr i avgift har 25 min nivåer efter period 6.

Rebuy fram till första pausen.

Level SB BB Ante Tid
1 200 400   15
2 300 600   15
3 400 800 800 15
4 500 1000 1000 15
5 600 1 200 1 200 15
6 800 1 600 1 600 15
10 min rast + chip up 100+500
7 1 000 2 000 2 000 20
8 1 000 3 000 3 000 20
9 2 000 4 000 4 000 20
10 3 000 6 000 6 000 20
11 4 000 8 000 8 000 20
12 5 000 10 000 10 000 20
10 min rast
13 6 000 12 000 12 000 20
14 8 000 16 000 16 000 20
5 min rast + chip up 1000 + 5000  
15 10 000 20 000 20 000 25
16 10 000 30 000 30 000 25
17 20 000 40 000 40 000 25
19 30 000 60 000 60 000 25
20 40 000 80 000 80 000 25
21 50 000 100 000 100 000 25


 

Turbo + Poker After Work

Texas NL Turbo, 10 K startstack, Ante på big blind, sen registrering en timme.
 

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   15
2 100 200   15
3 100 300   15
4 200 400   15
5 300 600   15
6 400 800   15
7 500 1 000 1 000 15
8 600 1 200 1 200 15
9 800 1 600 1 600 15
10 min paus + chip up 100+500  
10 1 000 2 000 2 000 15
11 1 000 3 000 3 000 15
12 2 000 4 000 4 000 15
13 3 000 6 000 6 000 15
14 4 000 8 000 8 000 15
15 5 000 10 000 10 000 15
16 6 000 12 000 12 000 15
17 8 000 16 000 16 000 15
10 min rast+Chip Up 1000  
18 10 000 20 000 20 000 15
19 15 000 30 000 30 000 15


 

Omaha PL, Dealers Choise, Half/Half

20 K starstack och sen registrering en timme. Vid Half/Half börjar vi med Texas och Ante på big blind kommer in vid 100/300.

Level SB BB  Tid     
1 100 100 20
2 100 200 20
3 100 300 20
4 200 400 20
10 min rast    
5 300 600 20
6 400 800 20
7 500 1 000 20
8 600 1 200 20
9 800 1 600 20
10 1 000 2 000 20
10 min rast + chip up 100  
11 1 500 3 000 20
12 2 000 4 000 20
13 2 500 5 000 20
14 3 000 6 000 20
15 4 000 8 000 20
10 min rast + chip up 500  
16 5 000 10 000 20
17 6 000 12 000 20
18 8 000 16 000 20
19 10 000 20 000 20
20 15 000 30 000 20


 

Texas NL Rebuy och Satelliter

Rebuy och Satellit turneringar, Ante på big blind, sen registrering en timme och rebuy fram till första pausen. Vid Unl rebuy on the bar tillkommer alltid en Add on vid slutet av rebuy perioden.

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   20
2 100 200   20
3 100 300   20
4 200 400   20
10 min rast  
5 300 600 600 20
6 400 800 800 20
7 500 1 000 1 000 20
8 600 1 200 1 200 20
9 800 1 600 1 600 20
10 min rast + chip up 100  
10 1 000 2 000 2 000 20
11 1 000 2 500 2 500 20
12 1 500 3 000 3 000 20
13 2 000 4 000 4 000 20
14 2 500 5 000 5 000 20
10 min rast + chip up 500  
15 3 000 6 000 6 000 20
16 4 000 8 000 8 000 20
17 5 000 10 000 10 000 20
18 6 000 12 000 12 000 20
19 8 000 16 000 16 000 20
10 min rast + chip up 1000  
20 10 000 20 000 20 000 20
21 10 000 30 000 30 000 20
22 20 000 40 000 40 000 20
23 30 000 60 000 60 000 20