Blindstrukturer i Göteborg

Är man föranmäld ställs stacken ut direkt när turneringen startar. Spelare som köper in sig sent startar med full stack och inköpta stackar står kvar tills stacken blindats ut.
Vid turneringar med startstack från 10 000 och uppåt, tilldelas spelare som bokat dagen innan (fram till 23.59), 10% extra turneringsmarker.
Turneringar med rebuy spelas med unl rebuys on the bar, om inget annat anges.
I alla våra turneringar använder vi Ante på Big Blind.
Vid fler än sex spelare är Anten en Big Blind och vid 3-6 spelare är Anten en Small Blind. Vid Heads Up används ingen Ante.

OBS Norska reservationer måste betalas före 17:30, annars tas de bort.

Texas NL

Detta är grundstrukturen i alla våra vanliga Texas turneringar. Sen registrering 1 timme och Re-Entry fram till första pausen. Halvturbo har ingen period 5,8,12,15 +18.

Avgift 200kr= 4*20 min och sen 25 min perioder om inget annat sägs. Deepstack= 20 min perioder.

På event kan andra strukturer och avgifter förekomma. 

 

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   20
2 100 200   20
3 100 300 300 20
4 200 400 400 20
10 min rast
5 200 500 500 20
6 300 600 600 20
7 400 800 800 20
8 500 1 000 1 000 20
9 600 1 200 1 200 20
10 800 1 600 1 600 20
10 min rast + chip up 100  
11 1 000 2 000 2 000 20
12 1 000 2 500 2 500 20
13 1 500 3 000 3 000 20
14 2 000 4 000 4 000 20
15 2 500 5 000 5 000 20
10 min rast + chip up 500
16 3 000 6 000 6 000 20
17 4 000 8 000 8 000 20
18 5 000 10 000 10 000 20
19 6 000 12 000 12 000 20
20 8 000 16 000 16 000 20
5 min rast + chip up 1000
21 10 000 20 000 20 000 20
22 10 000 30 000 30 000 20
23 20 000 40 000 40 000 20
24 30 000 60 000 60 000 20

 

 

Poker Super Saturday

Blindstruktur (30 000 i startmarker) Sen registrering fram till första pausen. Endagars Event.

Level                     SB                       BB                       Ante                      Tid                 
1 100 100   20
2 100 200   20
3 100 300 300 20
4 200 400 400 20
5 300 600 600 20
10 min rast + slut på sen registrering
6 400 800 800 30
7 500 1 000 1 000 30
8 600 1 200 1 200 30
9 800 1 600 1 600 30
15 min rast + Chip Up 100
10 1 000 2 000 2 000 30
11 1 000 2 500 2 500 30
12 1 000 3 000 3 000 30
13 2 000 4 000 4 000 30
10 min rast + Chip Up 500
14 2 000 5 000 5 000 30
15 3 000 6 000 6 000 30
16 4 000 8 000 8 000 30
17 5 000 10 000 10 000 30
10 min rast
18 6 000 12 000 12 000 30
19 8 000 16 000 16 000 30
5 min rast + Chip Up 1000
20 10 000 20 000 20 000 30
21 10 000 30 000 30 000 30
22 20 000 40 000 40 000 30
23 30 000 60 000 60 000 -->


 

Texas NL XL Stack

50 K Startstack, sen registrering 1 timme och Rebuy fram till första pausen. XL med 200kr i avgift har 25 min nivåer efter period 5.

Level SB BB Ante Tid
1 200 400   20
2 300 600   20
3 400 800 800 20
4 600 1 200 1 200 20
5 800 1 600 1 600 20
10 min rast + chip up 100+500
6 1 000 2 000 2 000 20
7 1 000 3 000 3 000 20
8 2 000 4 000 4 000 20
9 3 000 6 000 6 000 20
10 4 000 8 000 8 000 20
11 5 000 10 000 10 000 20
10 min rast
12 6 000 12 000 12 000 20
13 8 000 16 000 16 000 20
5 min rast + chip up 1000 + 5000  
14 10 000 20 000 20 000 25
15 10 000 30 000 30 000 25
16 20 000 40 000 40 000 25
17 30 000 60 000 60 000 25
18 40 000 80 000 80 000 25
19 50 000 100 000 100 000 25


 

Turbo + Poker After Work

Texas NL Turbo, 10 K startstack och sen registrering en timme.
 

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   15
2 100 200   15
3 100 300   15
4 200 400   15
5 300 600   15
6 400 800   15
7 500 1 000 1 000 15
8 600 1 200 1 200 15
9 800 1 600 1 600 15
10 min paus + chip up 100+500  
10 1 000 2 000 2 000 15
11 1 000 3 000 3 000 15
12 2 000 4 000 4 000 15
13 3 000 6 000 6 000 15
14 4 000 8 000 8 000 15
15 5 000 10 000 10 000 15
16 6 000 12 000 12 000 15
17 8 000 16 000 16 000 15
10 min rast+Chip Up 1000  
18 10 000 20 000 20 000 15
19 15 000 30 000 30 000 15


 

Omaha PL, Dealers Choise, Half/Half

20 K starstack och sen registrering en timme. Vid Half/Half börjar vi med Texas och Ante kommer in vid 100/300.

Level SB BB  Tid     
1 100 100 20
2 100 200 20
3 100 300 20
4 200 400 20
10 min rast    
5 300 600 20
6 400 800 20
7 500 1 000 20
8 600 1 200 20
9 800 1 600 20
10 1 000 2 000 20
10 min rast + chip up 100  
11 1 500 3 000 20
12 2 000 4 000 20
13 2 500 5 000 20
14 3 000 6 000 20
15 4 000 8 000 20
10 min rast + chip up 500  
16 5 000 10 000 20
17 6 000 12 000 20
18 8 000 16 000 20
19 10 000 20 000 20
20 15 000 30 000 20


 

Texas NL Rebuy och Satelliter

Rebuy och Satellit turneringar, sen registrering en timme och rebuy fram till första pausen. Vid Unl rebuy on the bar tillkommer alltid en Add on vid slutet av rebuy perioden.

Level SB BB Ante Tid
1 100 100   20
2 100 200   20
3 100 300   20
4 200 400   20
10 min rast  
5 300 600 600 20
6 400 800 800 20
7 500 1 000 1 000 20
8 600 1 200 1 200 20
9 800 1 600 1 600 20
10 min rast + chip up 100  
10 1 000 2 000 2 000 20
11 1 000 2 500 2 500 20
12 1 500 3 000 3 000 20
13 2 000 4 000 4 000 20
14 2 500 5 000 5 000 20
10 min rast + chip up 500  
15 3 000 6 000 6 000 20
16 4 000 8 000 8 000 20
17 5 000 10 000 10 000 20
18 6 000 12 000 12 000 20
19 8 000 16 000 16 000 20
10 min rast + chip up 1000  
20 10 000 20 000 20 000 20
21 10 000 30 000 30 000 20
22 20 000 40 000 40 000 20
23 30 000 60 000 60 000 20