Quick Poker

Insatsnivåer och regler är de samma som övriga cash-game bord. Det som däremot skiljer sig är att varje spelare har en klocka framför sig. När det blir din tur att agera har du 15 sekunder på dig, om klockan räknar ner till noll innan du agerat så blir din action en automatisk check eller fold beroende på om det finns ett bet att syna eller inte. Du har möjlighet att begära 30 sekunder extra betänketid, detta gör du genom att tydligt lägga fram ditt tidkort innan klockan räknat ner till noll. Om du använt ditt tidkort får du ett nytt efter en timme.