Blind structures

Poker tournament blind structures at Casino Cosmopol Malmö.

No limit Freezeout
Buy in: 500, 700, 1000+100, 1500+150, 2000+200, 2500+250 SEK
<1000 kr startchips 8000
>1000 startcips 10 000   Late Entry och Re Entry fram till första pausen

Level Small Big Ante Time
1 25 50   30 min
2 50 100   30 min
3 100 200   30 min
4 150 300 25 30 min
Break 25 min 
5 200 400 50 25 min
6 300 600 50 25 min
7 400 800 100 25 min
8 500 1000 100 25 min
Break 5 min
9 600 1200 100 25 min
10 800 1600 100 25 min
11 1000 2000 200 25 min
12 1200 2400 200 25 min
Break 5 min
13 1500 3000 300 25 min
14 2000 4000 400 25 min
15 3000 6000 500 25 min
16 4000 8000 1000 25 min
Break 5 min
17 5000 10000 1000 25 min
18 6000 12000 1000 25 min
19 8000 16000 1000 25 min
20 10000 20000 1000 25 min
21 15000 30000 1000 25 min

 

Friday Light - No limit Freezeout
Buy in: 500+100 SEK
Startchips 8000
Late Entry och Re Entry fram till första pausen

Level Small Big Ante Time
1 25 50   20 min
2 50 100   20 min
3 100 200   20 min
4 150 300   20 min
5 150 300 25 20 min
Break 10 min
6 200 400 50 20 min
7 300 600 50 20 min
8 400 800 100 20 min
9 500 1000 100 20 min
10 600 1200 100 20 min
11 800 1600 100 20 min
Break 10 min 
12 1000 2000 200 20 min
13 1500 3000 300 20 min
14 2000 4000 400 20 min
15 3000 6000 500 20 min
16 4000 8000 1000 20 min
17 5000 10000 1000 20 min
Break 5 min
18 6000 12000 1000 20 min
19 8000 16000 1000 20 min
20 10000 20000 1000 20 min
 

Saturday Special - No limit Freezeout
Buy in: 300, 700+100 SEK
Startchips 8000
Late Entry och Re Entry fram till första pausen (ingen Re Entry på Buy in 300)

Level Small Big Ante Time
1 25 50   25 min
2 50 100   25 min
3 100 200   25 min
4 150 300 25 25 min
Break 10 min
5 200 400 50 25 min
6 300 600 50 25 min
7 400 800 100 25 min
8 500 1000 100 25 min
9 600 1200 100 25 min
Break 10 min
10 800 1600 100 25 min
11 1000 2000 200 25 min
12 1500 3000 300 25 min
13 2000 4000 400 25 min
14 3000 6000 500 25 min
Break 5 min
15 4000 8000 1000 25 min
16 5000 10000 1000 25 min
17 6000 12000 1000 25 min
18 8000 16000 1000 25 min
19 10000 20000 1000 25 min
 

No Limit Rebuy - Two rebuys only
Buy In: 300-500+100 SEK
Startchips: 5000 |  Rebuy: 5000
Rebuys over the bar första två nivåerna.

Level Small Big Ante Time
1  25 50    30 min
2  50 100    30 min
Break 10 min
3 75 150   25 min
4 100 200   25 min
5 150 300 25 25 min
Break 25 min
6 200 400 50 25 min
7 300 600 50 25 min
8 400 800 50 25 min
9 500 1000 100 25 min
Break 5 min
10 600 1200 100 25 min
11 800 1600 100 25 min
12 1000 2000 200 25 min
13 1200 2400 200 25 min
Break 5 min
14 1500 3000 300 25 min
15 2000 4000 400 25 min
16 3000 6000 500 25 min
17 4000 8000 500 25 min
Break 5 min
18 5000 10000 1000 25 min
19 6000 12000 1000 25 min
20 8000 16000 1000 25 min
21 10000 20000 1000 25 min
 

Unl Rebuys
Buy in: 300,500+100 SEK
Startchips:  2000  |   Add on: 3000
OBS! Rebuy Over The Bar spelas med 1000 Startchips
Add On 1500
Första två levels 40 minuter

Level Small Big Time
1  25 50  30 min
2  50 100  30 min
Break 10 min
3 75 150 25 min
4 100 200 25 min
5 150 300 25 min
Break 25 min
6 200 400 25 min
7 300 600 25 min
8 400 800 25 min
9 500 1000 25 min
Break 5 min
10 600 1200 25 min
11 800 1600 25 min
12 1000 2000 25 min
13 1200 2400 25 min
Break 5 min
14 1500 3000 25 min
15 2000 4000 25 min
16 3000 6000 25 min
17 4000 8000 25 min
Break 5 min
18 5000 10000 25 min
19 6000 12000 25 min
20 8000 16000 25 min
21 10000 20000 25 min

 

Texas No Limit Turbo
Deepstack, Freezeout
Buy in: 500, 700, 900, 1000+100, 1500+150 SEK
Startchips: 15 000
Late Entry och Re Entry fram till första pausen

Level Small Big Ante Time
1 25 50   20 min
2 50 100   20 min
3 100 200   20 min
4 150 300   20 min
5 150 300 25 20 min
Dinner break 25 min
6 200 400 50 20 min
7 300 600 50 20 min
8 400 800 100 20 min
9 500 1000 100 20 min
10 600 1200 100 20 min
11 800 1600 200 20 min
Break 5 min
12 1000 2000 200 20 min
13 1500 3000 300 20 min
14 2000 4000 400 20 min
15 2500 5000 500 20 min
16 3000 6000 500 20 min
17 4000 8000 500 20 min
Break 5 min
18 5000 10000 1000 20 min
19 6000 12000 1000 20 min
20 8000 10000 1000 20 min
21 10000 20000 1000 20 min
22 15000 30000 1000 20 min

 

Texas No Limit Turbo
Superstack, Freezeout
Buy in: 500, 700, 900, 1000+100, 1500+150 SEK
Startchips: 30 000
Late Entry och Re Entry fram till första pausen

Level Small Big Ante Time
1 25 50   15 min
2 50 100   15 min
3 75 150   15 min
4 100 200   15 min
5 150 300   15 min
6 150 300 25 15 min
25 min break
7 200 400 25 15 min
8 300 600 50 15 min
9 400 800 50 15 min
10 500 1000 100 15 min
11 600 1200 100 15 min
12 800 1600 100 15 min
13 1000 2000 200 15 min
14 1200 2400 200 15 min
5 min break
15 1500 3000 300 20 min
16 2000 4000 400 20 min
17 2500 5000 500 20 min
18 3000 6000 500 20 min
19 4000 8000 500 20 min
20 5000 10000 1000 20 min
21 6000 12000 1000 20 min
22 7000 14000 1000 20 min
5 min break
23 8000 16000 1000 20 min
24 10000 20000 2000 20 min
25 12000 24000 2000 20 min
26 15000 30000 3000 20 min
27 20000 40000 4000 20 min
28 25000 50000 5000 20 min
29 30000 60000 5000 20 min
 

Super Weekend
Freezeout, Texas No Limit
Buy in: 2000+200, 3000+300 SEK
Startchips: 20 000
Late Entry och Re Entry till och med nivå 4

Level Small Big Ante Time
1 25 50   40
2 50 100   40
3 75 150   40
4 100 200   40
Dinner Break 40 min
5 100 200 25 40
6 150 300 25 40
7 200 400 50 40
Break 10 min
8 300 600 50 40
9 400 800 100 40
10 500 1000 100 40
Break 10 min
11 600 1200 100 40
End of Day 1
12 800 1600 200 40
13 1000 2000 200 40
14 1200 2400 200 40
Break 10 min
15 1500 3000 300 40
16 2000 4000 400 40
17 2500 5000 500 40
Dinner Break 30 min
18 3000 6000 500 40
19 4000 8000 500 40
20 5000 10000 1000 40
Break 10 min
21 6000 12000 1000 40
22 8000 16000 1500 40
23 10000 20000 2000 40
Break 10 min
24 12000 24000 2000 40
25 15000 30000 3000 **
26 20000 40000 4000 **
27 25000 50000 5000 **
 
 

Prova på turbo
No Limit/Pot Limit Freezeout
Startchips Texas: 5000
Startchips Omaha/Half half: 7000

Level Small Big Time
1  25 50  15 min
2  50 100  15 min
3  100 200  15 min
4 200 400 15 min
Break 10 
5 300  600  15 min
6 400  800  15 min
7 700  1400  15 min
8 1000  2000  15 min
Break 5 min
9 1500  3000  15 min
10 2000  4000  15 min
11 3000  6000  15 min
12 4000  8000  **

 

Vi reserverar oss för eventuella förändringar.